Search

Algemeen Nieuws

22

Met de hele school hebben we vandaag kerststukjes gemaakt. Juf Marjan heeft haar tuin grondig gesnoeid, wat veel mooi kerstgroen opleverde. De kinderen die nog niet aan de beurt waren om een kerststukje te maken, mochten met elkaar in een lokaal spelen. De jongere kinderen werden op een leuke manier begeleid en geholpen door de oudere kinderen. Mooi om te zien.....echte saamhorigheid! Aan het eind van de ochtend hebben we onze eigen kerststukjes in de klas gezet, waarna we richting 't Hamrik zijn gelopen met alle groepen. Een aantal kinderen hebben aan de bewoners van 't Hamrik een zelfgemaakt kerststukje overhandigd. Natuurlijk hebben we met alle groepen nog mooie kerstliedjes gezongen.

Meer foto's staan in het album 'Kerstsukjes maken'. 

Bovenschoolse organisatie