Search

Nieuws Groep 1-2

24

De kinderen van groep 1 en 2 hebben allemaal hun Nijntje beweegdiploma behaald. De gymlessen zijn gegeven door meester Sven van het Huis voor de Sport Groningen. Zo'n diploma krijg je niet zomaar! Je volgt 20 lessen intensief sporten: klimmen, klauteren, duikelen, frikandel rollen, etc.  En ook zelf aan- en uitkleden. We hebben er veel plezier aan beleefd, af en toe een traantje gelaten, beetje eng, maar de kinderen bleven proberen! Een groep van echte doorzetters.
Donderdag hebben we het programma afgesloten en heel veel papa's, mama's, opa's, oma's kwamen dus kijken. De kleuters kregen ook terecht applaus. Juf is heel trots op deze groep kinderen. 

 

Bovenschoolse organisatie