Search

Streetwise

Op 20 april was ANWB Streetwise bij ons op school. Groep 5 en 6 hebben meegedaan aan het programma 'Hallo auto'. De kinderen weten nu alles over de remweg van een auto en de invloed van de reactietijd op die remweg. Aan het eind van het programma mochten de kinderen zelf remmen in de lesauto van de ANWB.

   

    

Landelijke opschoondag

Woensdag 28 maart hebben we met alle groepen meegedaan aan de landelijke opschoondag. Materiaal gekregen van Nederland schoon en de gemeente. Dus goed "uitgerust" gingen we allemaal op pad en ieder groepje had een eigen route. Zo hebben we Nieuwolda weer helemaal "spic en span" gemaakt. Na afloop allemaal een broodje knakworst. En complimenten voor de samenwerking, want het waren gemengde groepen. En natuurlijk dank aan de ouders die een groepje hebben begeleid. 

Thema 'de gouden eeuw'

Op donderdagmiddag werken de groepen 6, 7 en 8 samen in hoeken. Het thema van de hoeken is 'de gouden eeuw'. De kinderen maken o.a. een zelfportret, een aankleedpop in de kledingstijl uit die tijd, een beroemd schilderij namaken, een muurkrant maken over een bekende schilder uit die tijd, een v.o.c. kwartet maken, informatie zoeken en vragen beantwoorden over kunst uit het rijskmuseum, een schilderij grappig maken d.m.v. tekstballonnen. Hier werken ze met veel plezier aan. 

    

​Meer foto's staan in het fotoalbum.

Bezoek Rijksmuseum

Op 22 januari brachten de groepen 6,7 en 8 een bezoek aan het Rijksmuseum.
​Drie uur lang zaten we in de bus toen we aankwamen bij het museum. We werden in drie groepen verdeeld en kregen een rondleiding door een gedeelte van het museum. 
​We hebben kunst uit de gouden eeuw bekeken, zoals: De nachtwacht, Het joodse bruidje, V.O.C schip en een poppenhuis.

    

    

Kerststukje maken

Donderdag 21 december hebben we met alle groepen kerststukjes gemaakt.
Klassedoorbrekend dus o.a. groep 1, 6 en 8, zodat ze elkaar konden helpen met knippen, snoeien en versieren. Maar vooral goed samenwerken.
Eerst hebben ze o.a. in hun bakjes taxus, conifeer, hulst (maar dat prikte..) kornoelje geprikt. En als je geen oase meer kon zien, dan versieren. We hadden ballen, linten, glitters in alle kleuren van de regenboog. Daarna een label met je naam eraan, en evt. nog wat spuitglitter of sneeuw.
De hulpmoeders en juffen waren erg tevreden over de resultaten, maar vooral was het een gezellige ochtend.

Bovenschoolse organisatie