Search

Team obs Letterwies

Teamleden

Groepsverdeling schooljaar 2017 - 2018:

Jelly Bakker  Groep 1-2 
Marjan Hamstra  Groep 1-2 
Maaike Gritter  Groep 3-4
Ester van der Schans  Groep 5
Alette van Wijk  Groep 6-7
Sandra Nap  Groep 8
Esther Dijkman  Groep 8
Alexander Schipper  (interim)Schoolcoördinator
Jeannette Dijk  Intern begeleidster 
Pieky Jansen  Clusterdirecteur
   

 

 

Bovenschoolse organisatie