Search

Onze missie:

Leren doe je
niet alleen, maar samen.

Visie en missie

Letterwies is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten. Er bestaat tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. 
Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs voortdurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat onze visie op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en zal dus regelmatig worden aangepast. 

Basisvoorwaarden

De kernwaarden waar we ons onderwijs op baseren zijn de volgende:

Natuur en gezond

De natuur heeft een gunstige invloed op de zintuigen, creativiteit en denkvermogen van ieder kind, en deze betrekken we dan ook zoveel mogelijk bij ons onderwijs. Door leerlingen uit te nodigen en uit te dagen om zelf te ontdekken en te onderzoeken, creëren we een leefomgeving die aansluit bij de belevingswereld. We motiveren leerlingen op avontuur te gaan en zo hun eigen talent te ontdekken. We stimuleren dat leerlingen samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten.
Daarom geven we regelmatig buitenlessen, is ons schoolplein uitdagend en groen en besteden we veel aandacht aan omgeving en milieu. Het ontdekkend leren doen we ook in de klas door te werken aan o.a. techniek, ICT, koken en de zaakvakken. 
Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een goede groei en ontwikkeling. Hier besteden we aandacht aan door het eten van fruit in de ochtendpauze en het verbouwen van onze eigen lekkernijen in onze moestuin.

Cultuur een maatschappij
Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun deelname aan de samenleving en te leren hoe je met elkaar omgaat, werken we aan de ontwikkeling van normen en waarden. Door in contact te komen met en leren over andere culturen worden de leerlingen sociaal veerkrachtig. 
Sociale vaardigheden worden geoefend met de methode 'Kwink'. Hierin wordt met een open blik en in een veilig klimaat o.a. gewerkt aan respect voor zichzelf, de ander en de omgeving. 
In ons onderwijs neemt culturele vorming een belangrijke plaats in. Door handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en drama leren de leerlingen hun creativiteit en talent kennen. We vieren tradities, koesteren het cultureel erfgoed in de omgeving en bezoeken regelmatig voorstellingen. 

Onderwijs op maat

Verschillen tussen leerlingen worden gekoesterd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze verschillen, werken we volgens het Directe Instructie Model. Doot het geven van zowel groepsinstructie, subgroep instructie als individuele instructie bieden wij de leerstof gedifferenteerd aan. Dit is de basis van ons dagelijks lesgeven. 
Door ook thematisch en projectmatig te werken, wordt de lesstog op een aantrekkelijke en speelse manier aangeboden waarbij leerlingen samen leren werken, maar ook zelfstandig. Leerlingen zijn hierdoor intrinsiek, gemotiveerd en betrokken bij de activiteit. Er wordt schoolbreed aandacht besteed aan deze thema's en projecten. 
We maken leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Dit doen we door leerlingen hun eigen keuzes te laten maken en inzicht te verkrijgen in hun eigen ontwikkeling door het werken met een groeimuur en persoonlijke doelen. Leerlingen zijn hierdoor gemotiveerd en meer betrokken. 
Jezelf verantwoordelijk voelen draagt ook bij aan een positief zelfbeeld. 

Letterwies is een gezellige openbare basisschool waar onze leerlingen leren van en met elkaar. In een team van betrokken proffesionals zetten wij ons in voor een optimale ontwikkeling en een leerrijke en warme omgeving.
 

Onze missie
Buiten gewoon wies met elkaar!

 

 

 

 

 

 

Bovenschoolse organisatie